Kinderpraktijk De Blokkendoos

Ineke Pancken
Onze-Lieve-Vrouwstraat 59
3020 Herent

 

T. 016/37.01.33
E.
W. www.kinderkinesist.be

Kinderpraktijk De Blokkendoos breidt uit met
een gemotiveerde logopediste !!!

Nieuw

Vanaf 1 september 2014 zal er naast Psychomotoriek en Kinderkinesitherapie ook Logopedie aangeboden worden in Kinderpraktijk De Blokkendoos.

Door wie?

Voor een Logopedisch onderzoek, behandeling en advies kan u in onze praktijk terecht bij Ineke Pancken. Zij studeerde voor Bachelor in de logopedische wetenschappen aan de Artevelde Hogeschool in Gent en behaalde haar diploma in januari 2010. Ineke is een geconventioneerd logopedist en houdt zich dus aan de wettelijk vastgelegde tarieven voor consultaties. Ze is ook lid van de Vlaamse Vereniging voor Logopedisten, waardoor ze op de hoogte blijft van nieuwe ontwikkelingen binnen haar vakgebied.

Voor wie is logopedie wenselijk?

Kinderen met moeilijkheden of stoornissen bij spreken, stemgebruik, lezen, rekenen en algemeen taalgebruik zijn gebaat bij hulp van een logopedist. Deze problemen kunnen zich bijvoorbeeld uiten door heesheid, onvloeiend spreken, eentonig of heel snel praten. Daardoor wijken ze vaak af van de normale spraak- en taalontwikkeling van leeftijdsgenoten. Dit kan ook te maken hebben met gebitsafwijkingen (orthodontie) of met hun afkomst uit een familie met spraak- en taalstoornissen.

Ook bepaalde adolescenten, volwassenen en senioren kunnen de hulp van een logopedist gebruiken. Concreet gaat het om mensen die stotteren, gehoorstoornissen hebben of snel en onverstaanbaar spreken. Bovendien wettigen ook chronische heesheid, stemklachten, spraak- en taalmoeilijkheden (bijvoorbeeld na trauma, trombose, embolie, hersenbloeding, ...) de doorverwijzing naar een logopedist.

Hoe belangrijk is een logopedist?

Het belang van logopedie is nauwelijks te onderschatten in onze huidige communicatiemaatschappij. Vanuit de expertise om de specifieke stoornissen te behandelen en op te lossen, levert de logopedist een significante bijdrage aan het optimaliseren van het communicatievermogen van de patiënt. Op die manier helpt ze ook het zelfvertrouwen van de patiënt gevoelig te verhogen, zeker als die omwille van zijn stoornis door anderen wordt/werd gepest. Als gevolg van de toenemende vergrijzing van de bevolking, zal de nood aan logopedische behandelingen alleen maar toenemen.